آرشیو دسته بندی: عمومی

اندکی تغییر

خیلی وقته که میخواستم کارهایی رو شروع کنم، ولی تنبلی زیاد باعث میشد این کارا به عقب بیفتن. البته نمیشه اسمشو تنبلی گذاشت. بیشتر اون کمالگرایی هست که باعث میشه کارها به عقب بیفتن. روزها تلاش میکنیم تا شرایط ایده الی رو برای انجام کاری بوجود بیاریم ولی هر چی بیشتر جلو میریم اون شرایط […]

مهاجرت به تهران

رهایی

اگر بخواهم بدون هیچ مقدمه ای شروع کنم، مدت زمان زیادی بود که فکر ترک دانشگاه دست از سرم بر نمی داشت. هر بار که به این موضوع فکر می کردم، آینده ای را متصور می شدم، همانطور که همیشه دلم میخواست. شاید بتوانم بگویم اواخر پاییز سال ۹۵ این فکر در ذهن من قدرت […]